Det nærmer seg søknadsfrist

søknadsskjema

Oslo Voksenopplæring Nydalen er en spesialskole for voksne og en del av den kommunale voksenopplæringen i Oslo. Skolen gir opplæring til voksne med ulike utfordringer.

Hos oss kan deltakere med rett til spesialundervisning få tilrettelagt opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter. 
Det er stort spenn og stor variasjon i våre tilbud til voksne. Norskopplæring til voksne innvandrere med behov for spesialundervisning er et stort fagområde. Synspedagog- og logopeditjenesten er byomfattende.

Oslo VO Nydalen gir tilbud til deltakere i bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker, Ullern, Frogner, Sagene, Vestre Aker, Bjerke og Grünerløkka. Voksne med behov for logopedi eller synspedagogisk opplæring kan søke til oss uavhengig av bydel, da synspedagog- og logopeditjenesten vår er byomfattende. 

Slik søker du.