Deltakerundersøkelsen 2020

elevundersøkelse

Deltakerundersøkelsen er en spørreundersøkelse hvor du får si din mening om det som er viktig for å lære og trives i opplæringen.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Deltakerundersøkelsen er en anonym undersøkelse. Når du er ferdig og trykker på ”fullfør”, forsvinner koblingen mellom ditt brukernavn og svarene du har gitt. Det er derfor ikke mulig for noen å finne ut hva du har svart på spørsmålene.

Læreren din vil hjelpe deg, og gi deg et brukernavn til undersøkelsen. Du kan også få hjelp til å gjennomføre undersøkelsen av deltakerkontoret/rådgiverne i 1. etasje, Saima i resepsjonen, bibliotekar Wenche eller assistent Anniken.

Du kan svare i perioden: 2. - 20. november 2020

Vi håper du vil delta i undersøkelsen!

Lenke til undersøkelsen: https://www.analyzethis.no/v3/oslo