Årets «sykle til jobben»-aksjon er avsluttet

HSK; sykle til jobben

To lag fra Oslo VO Nydalen har deltatt. Det er en solid innsats som er lagt ned disse to månedene kampanjen har vart. Det beste laget i år var «Førstelaget», og besto av disse fem: Anders, Heidi, Karen, Linn og Mika.

  • To av deltakerne på dette laget fikk 180 poeng av 180 mulige
  • Én av deltakerne ble nr. 38 i Oslo kommune (av 6720)
  • Én av deltakerne har gjennomført 159 aktivitetsøkter
  • Til sammen har laget tilbakelagt 4342 km
  • Én av deltakerne har tilbakelagt 1721 km
  • Til sammen har de vært aktive 544 timer
  • "Førstelaget" kom på 236. plass av 6872 lag fra hele Norge.

Gratulerer med innsatsen til både «Førstelaget» og «Runners up»!