3000 soldater øver i Oslo

militærøvelse

Du må nok regne med å se både soldater og militære kjøretøy i Oslo denne perioden. Mot helgen kan aktiviteten også høres (skyting) noen steder. Presseoffiser Jonny Karlsen sier at det i utgangspunktet ikke skal skje noe spesielt i Nydalen, men at det samtidig ikke kan utelukkes. Øvelsen er over mandag morgen (18. september).

Formålet med "Øvelse Hovedstad" er å øve Forsvaret og sivile etater i å sammen mestre oppgaver i en krigslignende situasjon.

 

Foto: Forsvaret