Annikens mobiltelefon

Anniken miljøterapeut

Anniken er miljøterapeut her på skolen. Hennes jobb er å ha kontakt med deltakerne og
å være i miljøet. Hun har eget kontor, rom 113, bak resepsjonen i 1 etg.

Deltakerne kan komme til Anniken med forskjellige utfordringer i hverdagen. Det kan for eksempel være
ting en lurer på som en ønsker å snakke med noen andre om, helserelaterte spørsmål, hjelp til å finne
aktivitetstilbud og å lese brev.
Hun har også samtaler med deltakere som har mye fravær, og har fokus på hverdagsmestring.

Nå har hun også fått mobiltelefon, det betyr at du enkelt kan komme i kontakt med henne.

Send melding eller ring 905 95 185