Deltakerkontoret

Laila deltakerkontoret

Deltakerkontoret ligger i 1. etasje, bak resepsjonen (rom 113).

Deltakerne kan komme hit for å snakke om forskjellige utfordringer i hverdagen, med fokus på hverdagsmestring.  Det kan for eksempel være ting en lurer på som en ønsker å snakke med noen andre om, helserelaterte spørsmål, hjelp til å finne aktivitetstilbud og å lese brev.
Det kan også være samtaler med deltakere som har mye fravær.

Kontoret har en mobiltelefon, det betyr at du enkelt kan komme i kontakt med Laila, Anita, Astrid og Målfrid.

Send melding eller ring 905 95 185