Hovedseksjon

Deltakerkontoret

Laila deltakerkontoret

Deltakerkontoret er  i 1. etg. ved siden av resepsjonen. Rådgiverne har også kontorer i 5. etg.

Rådgiverne er behjelpelige med å

· finne fram til instanser/tjenester

· kontakte Nav og bydel

· lese offentlige brev

· fylle ut søknadsskjemaer

· finne frem til mulige aktivitetstilbud

· snakke om utfordringer i hverdagen

· helserelaterte spørsmål og fravær

Kom innom eller kontakt en rådgiver