Opplæring til voksne med synsvansker

Vi gir opplæring til voksne med synsvansker.  Tilbudet kan omfatte synspedagogisk utredning, synstrening, opplæring i kompenserende ferdigheter, tilrettelegging for opplæring på andre voksenopplæringssentre eller veiledning. Våre fagpersoner (syns- og mobilitetspedagoger) har kompetanse som kan bidra til økt funksjon hos deg som er synshemmet.  Innsikt i synsvanskene og konsekvenser av disse, er en viktig del av opplæringen.  

Synspedagogisk utredning kan bestå av vurdering av synsskarphet, kontrastsyn, fargesyn, synsfelt og øyebevegelser.    

Synstrening kan bestå av å lære å utnytte synet sitt f.eks. ved å lære gode scanningteknikker, stødige fikseringer når du skal lese, eller å bruke optiske hjelpemidler.  

Opplæring i kompenserende ferdigheter kan bestå av kartlegging av opplæringsbehov og opplæring i   

  • ADL (aktiviteter i dagliglivet) 

  • Mobilitet (å kunne ferdes ute og inne ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler) 

  • IKT (å kunne lese og skrive ved hjelp av PC og spesialprogramvare som Jaws, Guide, Supernova, ZoomText m.m.)  

  • Punktskrift (å kunne lese og skrive punktskrift) 

  • Bruk av nettbrett (for eksempel å kunne bruke IPad som blind eller svaksynt) 

  • Bruk av mobiltelefon (for eksempel IPhone med programmet Voiceover) 

  • Ulike synshjelpemidler (Daisyspiller, CCTV, lesemaskiner m.m.)  

Etter behov og gjeldende lovverk tilbys opplæring innen andre fagområder, som for eksempel norskopplæring for voksne innvandrere.   

 

Søknadsskjema finner du her: 

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO.docx

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO.pdf

Søknadene behandles fortløpende.