Våre gruppetilbud

Samtalegrupper

Senteret har samtalegrupper for mennesker med ulike diagnoser. Tilbudet varierer ut fra behov. Gruppene har som målsetting å styrke den enkelte deltakers mulighet til å nå sine mål knyttet til aktivitet i hverdagen, arbeid eller studier gjennom å få bedre kunnskap om egen diagnose. Sentralt står erfaringsdeling, drøfting og trening på mestring av aktuelle problemstillinger.

Vi har erfaring med samtalegrupper for voksne med:

• Aspergerdiagnose

• Afasi

• Parkinson

• Huntingtons sykdom

• Taleflytvansker (stamming)

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid