Logopedisk opplæring

Logopedtjenesten har kvalifiserte logopeder med høy kompetanse innenfor følgende områder:

 • Språk- og kommunikasjonsvansker som følge av ervervet hjerneskade eller sykdom
  • afasi
  • kognitive kommunikasjonsvansker
 • Taleflytvansker som
  • stamming
  • løpsk tale
 • Alternativ- og supplerende kommunikasjon
  • omfattende kommunikasjonsvansker 
 • Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord og setninger
  • dysartri
  • apraksi
 • Funksjonsforstyrrelser i stemme- eller taleapparatet
  • stemmevansker
  • leppe-, kjeve-, ganespalte


Tilbudet inkluderer kartlegging, evaluering, undervisning, veiledning/rådgiving og oppfølging. Tilbudet kan gis som individualtimer eller i grupper der dette vurderes som hensiktsmessig.

Supplerende tilbud 

Logopedene inngår i et tett samarbeid med voksenopplæringssenterets øvrige fagteam som kan gi supplerende tilbud innenfor: 

 • Synsvansker
 • Kognitive vansker
 • Dataopplæring
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Musikkterapi
 • Grunnleggende norskopplæring

 

Kontakt rådgiver 

Ta kontakt med rådgiver Marianne Skolem på tlf: 23393949 eller epost: marianne.skolem@ude.oslo.kommune.no.   

Søknadskjema finner du her:

Søknadsskjema Logopedi -Spesialundervisning 2019-20.docx

Søknadsskjema Logopedi -Spesialundervisning 2019-20.pdf

 

Søknadene behandles fortløpende. Det betales ingen egenandel.  

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid