Kognitive kommunikasjonsvansker

Dette er et tilbud til voksne som etter skade eller sykdom trenger opplæring for lettere å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon. Du kan få hjelp til å gjenvinne ferdigheter.

• Språk og kommunikasjon

• Lesing og skriving

• Hvordan mestre hverdagen etter en hjerneskade / Læring av kompenserende strategier

• Tilpasning av hjelpemidler

• Studiestøtte

 

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid