Opplæringstilbud

Opplæring i grunnleggende ferdigheter gis i form av fag og følger fagets læreplan. Dette gjelder fag som musikk, mat og helse, kunst og håndverk, IKT, opplæring i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), logopedi og kognitiv trening.

Opplæringen organiseres ut fra deltakerens behov og dokumenteres i en Individuell Opplæringsplan (IOP). Denne utarbeides i samarbeid med deltakeren. Det er vanlig å jobbe tverrfaglig for å nå målene.

Grunnskolefag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag


Grunnleggende ferdigheter:

 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
 • Matematikk/ grunnleggende regning
 • IKT
 • ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål)
 • Motorisk trening og liknende


Vi har også tilbud til voksne med synsvansker og tilbud til vokne med hørselshemming. De kan søke om egne opplæringstilbud i tillegg til opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter.

Sentrene gir også tilbud om norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter Introduksjonsloven der det er særskilt behov for tilrettelegging av opplæringen.

Klikk på brosjyren. 

Søknadsskjema finner du her:

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2018-19.docx

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO- 2018.pdf