Opplæringstilbud

Opplæring i grunnleggende ferdigheter gis i form av fag og følger fagets læreplan. Dette gjelder fag som musikk, mat og helse, kunst og håndverk, IKT, opplæring i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), logopedi og kognitiv trening.

Opplæringen organiseres ut fra deltakerens behov og dokumenteres i en Individuell Opplæringsplan (IOP). Denne utarbeides i samarbeid med deltakeren. Det er vanlig å jobbe tverrfaglig for å nå målene.

Grunnskolefag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag


Grunnleggende ferdigheter:

 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
 • Matematikk/ grunnleggende regning
 • IKT
 • ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål)
 • Motorisk trening og liknende


Voksne med synsvansker eller hørselshemming kan søke om egne opplæringstilbud i tillegg til opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter.

Sentrene gir også tilbud om norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter Introduksjonsloven der det er særskilt behov for tilrettelegging av opplæringen.

Om du ønsker å vite mer om våre fagtilbud og fagområder kan du klikke på lenken under "Brosjyre" på denne siden. Der finner du vår infobrosjyre i pdf-format.

Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO.pdf