Norskopplæring for minoritetsspråklige

Vi tilbyr norskopplæring på alle nivåer fra begynnernivå (A1) til avansert nivå(C1).

Vi tilrettelegger norskopplæring for den enkelte i små grupper, slik at deltakeren kan nå sine mål.

Vi har fokus på både muntlige og skriftlige ferdigheter og bistår aktuelle kandidater med å melde seg opp til norskprøvene når det er aktuelt.

Søknadsskjema finner du her: 

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO.docx

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO.pdf

(kryss av for "annet", og skriv norskopplæring for flerspråklige, punkt 9 i søknadsskjemaet)