Norskopplæring for minoritetsspråklige

Vi har fokus på både muntlige og skriftlige ferdigheter og bistår aktuelle kandidater med å melde seg opp til norskprøvene når det er aktuelt.

Søknadsskjema finner du her: 

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.docx

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.pdf

(kryss av for "annet", og skriv norskopplæring for flerspråklige, punkt 9 i søknadsskjemaet)

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid

Drawing of a city