Opplæring til voksne som har behov for logopedi

 • Språk- og kommunikasjonsvansker som følge av ervervet hjerneskade eller sykdom
  • afasi
  • kognitive kommunikasjonsvansker

 

 • Taleflytvansker som
  • stamming
  • løpsk tale

 

 • Alternativ- og supplerende kommunikasjon
  • omfattende kommunikasjonsvansker

 

 • Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord og setninger
  • dysartri
  • apraksi

 

 • Funksjonsforstyrrelser i stemme- eller taleapparatet
  • stemmevansker
  • leppe-, kjeve-, ganespalte

 

Tilbudet inkluderer kartlegging, evaluering, undervisning, veiledning/rådgiving og oppfølging.

Tilbudet kan gis som individualtimer eller i grupper der dette vurderes som hensiktsmessig.

 

Logopedene inngår i et tett samarbeid med voksenopplæringssenterets øvrige fagteam som kan gi supplerende tilbud innenfor

 • Synsvansker
 • Kognitive vansker
 • Dataopplæring
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Musikkterapi
 • Grunnleggende norskopplæring

 

Ta kontakt med rådgiver Marianne Skolem, tlf: 23393949

epost: marianne.skolem@ude.oslo.kommune.no  

 

Søknadskjema finner du her:

Søknadsskjema 2 - andre tjenester - Spesialundervisning VO - 2016.docx

Søknadsskjema 2 - andre tjenester - Spesialundervisning VO - 2016.pdf

Søknadene behandles fortløpende.

Det betales ingen egenandel.