Grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag

Oslo VO Nydalen gir tilbud til om grunnskoleopplæring for voksne.

Dette er ikke et fulltidstilbud, og opplæringen følger deler av Læreplan for Kunnskapsløftet. Deltakernes tilbud tilrettelegges individuelt.

Noen av deltakerne som får denne opplæringen, er personer som ikke har fått tilstrekkelig opplæring tidligere, eller det kan være at de trenger ny opplæring pga. sykdom eller skade. Andre har behov å styrke sine grunnleggende ferdigheter for å komme ut i jobb eller andre aktiviteter etter endt skolegang. Noen deltakere har som mål å oppnå kunnskap som fremmer god fysisk og psykisk helse, mens andre har som mål å bli deltakere i demokratiske prosesser.

Opplæringen er ikke eksamensrettet, og tilbudet er gratis.

 

Ved å klikke på lenkene kan du lese mer om de ulike grunnskoletilbudene ved Oslo VO Nydalen: 

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • NaturfagLes denne brosjyren som handler om opplæringstilbudene våre: Oslo VO Nydalen Spesialundervisning for voksne.pdf

Søknadsskjema finner du her:

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.docx

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.pdf

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid