Grunnleggende ferdigheter gitt som kunst og håndverk, musikk og mat og helse

Oslo VO Nydalen gir opplæring innenfor grunnleggende ferdigheter. Opplæringen skal gis gjennom ulike fag som er knyttet til fagenes læreplan – Kunnskapsløftet. Alle søknader vurderes av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og deres sakkyndige vurdering er førende for opplæringstilbudet. Alle som har et tilbud på skolen, skal ha individuell opplæringsplan (IOP) som utformes i samarbeid mellom deltakeren (eller dennes nærpersoner) og lærer. Opplæringen tilrettelegges etter deltakerens behov.

Ved å klikke på lenkene kan du lese mer om opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom disse fagene:

 

Kunst og håndverk

Her kommer det en tekst om kunst og håndverk. Catrin har ansvar for den, med hjelp av Iren og Trine

 

Musikk

Musikkundervisning på Oslo Vo Nydalen kan være/kan gis som:

  • Gitar/ukuleleundervisning
  • Pianoundervisning
  • Annen instrumentalundervisning
  • Sang
  • Musikkproduksjon
  • Musikalsk kommunikasjon

Musikkfaget spiller en viktig rolle for mange deltakere i spesialundervisningen.
Sentralt i dette faget står utvikling og vedlikehold av kommunikative ferdigheter gjennom økt musikalsk kompetanse.
Øving, musikalsk samspill og formidling er viktige elementer i faget. Undervisningen gis i gruppetimer og/eller i individuelle timer.

 

Mat og helse

Gunbjørg og Elin skriver om Mat og helse 

 

 

 

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid